BIM (YAPI BİLGİ MODELLEMESİ )SİSTEMİ İLE TASARIM

BIM, inşaat endüstrisinin gelişen bilgi teknolojilerinin etkisiyle ortaya çıkan, bir yapının fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin temsil edildiği dijital bir modelin oluşturulma ve yönetilme sürecidir. Bu süreç bir yapının tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde katkısı olan mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, yangın, alan düzenlemesi ve peyzaj gibi disiplinlerin üç boyutlu ortamda bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlar